Holstgruppen AB

Sommarjobb / Praktik

Du som läser en mark och anläggnings utbildning på gymnasie-, yrkeshögskole- eller universitetsnivå och har fyllt 16 år, kan söka sommarjobb och praktik inom Holstgruppen AB. Du får lära känna Holstgruppen AB, ett familjärt mark- och anläggningsföretag i mellersta Sverige, och vi får lära känna dig. Kanske blir du vår nya medarbetare i framtiden! Inom […]