Välkommen till Holstgruppen

Holstgruppen består av Holst Entreprenad AB och Holst Åkeri AB med 60 års erfarenhet i entreprenadbranschen.  Företagen har många styrkor såsom egen maskinpark,  egna grustäkter, en bred kunskapskompetens, lång erfarenhet i branschen och en smidig organisation vilket gör att vi är flexibla och lätt anpassar oss till kundens behov oavsett projektets art och storlek. Vi utför hela markentreprenader,  vi bygger broar, vägar, anlägger trädgårdar, offentliga miljöer m.m. Holst står för trygghet och kvalitét. Vi vill att våra medarbetare utvecklas i en atmosfär av trygghet och delaktighet.

Nya projekt

Kärnekulla

Kärnekulla

Projekten i Kärnekulla omfattar VA förnyelse, ny läggning av huvudvattenledning, gatuarbeten, anläggande av ny pumpstation. Grundläggning för ett radhusområde. Finplanering av gator. Komplett markentreprenad för en ny butik.

Läs mer

Våra Tjänster

Markarbeten

Gata/väg

Vatten och avloppsarbeten

Bro och betong

Berg och grustäkter

Industrietableringar

Anläggningsmaskiner/transporter

Sanering/rivning

Mätteknik

Våra värderingar

För oss är värderingar viktiga och något som präglar alla som arbetar hos oss. Här är några av de nyckelord som vi arbetar efter.

Helhet

Driv

Familjärt

Trygghet

Finurlighet