logo

 Andra generationen Holst för traditionen och utvecklingen vidare. Det är en garanti för långsiktighet och engagemang.
Det innebär också korta beslutsvägar vilket kommer våra kunder tillgodo genom snabbare besked och kortare leveranstider.


 

- Vi fokuserar på Era behov!

Trygghet, kompetens och närhet

Holst företagen erbjuder kundspecifika lösningar inom mark- och betongentreprenader samt broarbeten som specialiteter till stat, kommuner och privata kunder. Genom att med en kundnära organisation utföra uppdrag på ett kompetent och flexibelt sätt eftersträvar vi långa relationer baserade på trygghet och tillit.