Vatten och avloppsarbeten

I Sverige är vi bortskämda med att ha ett väl fungerande avlopp och rent dricksvatten. Det är ingenting vi reflekterar över förrän den dagen det inte längre fungerar.

VA-arbeten är en av våra specialiteter. Det kan tyckas otacksamt att vara specialister på något som ingen någonsin reflekterar över, men vi vet att det är en grundförutsättning för vårt dagliga liv och det räcker för oss. Vi är oerhört stolta över våra VA-kunskaper och vi vet att det är få som slår oss på fingrarna inom detta område.

Holst utför alla typer av arbete relaterat till vatten, dagvatten och avloppsanläggningar. Våra erfarna ingenjörer, mättekniker och anläggningsarbetare ser till att våra kunder har rätt vatten, på rätt plats och vid rätt tillfälle. Holst motto är att hålla hög kvalitet och precision genom hela arbetet, då minimerar vi risken för framtida driftsstopp och skador på omgivningen.

Några av våra projekt inom Vatten och avloppsarbeten

Sjöviken

Sjöviken

Projektet omfattar ett grovschakt på 15 000 m3, samt grundläggning för ett hus på Strandängen i Jönköping. I projektets slutskede ska även finplanering på ett bjälklag utföras.

Kärnekulla

Kärnekulla

Projekten i Kärnekulla omfattar VA förnyelse, ny läggning av huvudvattenledning, gatuarbeten, anläggande av ny pumpstation. Grundläggning för ett radhusområde. Finplanering av gator. Komplett markentreprenad för en ny butik.

Nya Asecs

Nya Asecs

Projekt Asecs omfattar ny-, och tillbyggnad av köpcenter med intilliggandeparkeringsytor.

Bissgården

Bissgården

Bissgården består av utbyggnad av vatten och avlopp samt nyproduktion av gator för 38 stycken nya villatomter.

Idrottshuset

Idrottshuset

På objekt Idrottshuset innefattar arbetet Spont, grundläggning samt finplaneringsarbete för en ny idrottshall i Jönköping.