Mätteknik

Våra mätuppdrag kan vara allt från en husutstakning till en produktionsmätning genom hela byggprocessen.
Vi utför projekteringsmätning, utsättning och inmätning av t.e.x vatten och avlopp eller fjärrvärme, inmätningsunderlag till relationsritningar, 3D-modeller till maskinstyrning, provtagning av schaktmassor och mycket mer.
Vi strävar alltid efter att leverera högsta kvalitét.

Några av våra projekt inom Mätteknik

Sjöviken

Sjöviken

Projektet omfattar ett grovschakt på 15 000 m3, samt grundläggning för ett hus på Strandängen i Jönköping. I projektets slutskede ska även finplanering på ett bjälklag utföras.

Kärnekulla

Kärnekulla

Projekten i Kärnekulla omfattar VA förnyelse, ny läggning av huvudvattenledning, gatuarbeten, anläggande av ny pumpstation. Grundläggning för ett radhusområde. Finplanering av gator. Komplett markentreprenad för en ny butik.

Nya Asecs

Nya Asecs

Projekt Asecs omfattar ny-, och tillbyggnad av köpcenter med intilliggandeparkeringsytor.

Madängen

Madängen

Nybyggnation av Cirkulationsplats med tillhörande GC-väg och anslutande gator.

Bissgården

Bissgården

Bissgården består av utbyggnad av vatten och avlopp samt nyproduktion av gator för 38 stycken nya villatomter.

Aspö

Aspö

Objektet avser nybyggnad av en cirkulationsplats med anslutande gator och GC-vägar samt en GC-bro över Vadsbovägen. I objektet ingår även utförande av ny belysningsanläggning och busshållplatser. Vadsbovägen är ett av Skövdes större trafikstråk.

Idrottshuset

Idrottshuset

På objekt Idrottshuset innefattar arbetet Spont, grundläggning samt finplaneringsarbete för en ny idrottshall i Jönköping.

Harvestad

Harvestad

Utbyggnad av 2 stycken konstgräsplaner uppbyggda enligt rekommendationer av Svenska fotbollsförbundet. Samt anläggande av parkeringsyta och en anslutande GC-väg till anläggningen.

Hertig Johans Allé

Hertig Johans Allé

Hertig Johans Allé är ett nytt kollektivtrafikstråk genom den nya stadsdelen Djurgården i Linköping. Objektet är byggt i 2 etapper och omfattar 2 km ny väg med intilliggande GC-vägar samt 3 stycken nya broar.