Markarbeten

Vi åtar oss alla typer av mark- och anläggningsarbeten, grundläggning, infrastruktur, ledningsnät, energianläggningar, terrasseringar och finplaneringar. Våra kunder utgörs av byggbolag, kommuner, Trafikverket, fastighetsbolag, företag och privata kunder.

Våra ingenjörer och anläggare har som främsta fokus att färdigställa ett resultat med kvalitet. Du kan  lita på att arbetet utförs så kostnadseffektivt och miljövänligt som möjligt.

Holst har utfört flera projekt med högt ställda krav på slutresultatet. Vi vet att en stabil grund, oavsett om det handlar om en friggebod eller en skyskrapa, är fullkomligt avgörande för hållfasthet och funktion.

Merparten av det material som behövs i form av grus- och krossprodukter, matjord och sand levererar vi från våra egna lokala täkter.
Vi har en egen maskinpark och egen kompetens i allt från grund till park.

Vi använder i stor utsträckning maskinstyrning och har inom företaget kompetens inom projektering, 3d-modellering, inmätning och utsättning.

Några av våra projekt inom Markarbeten

Rörbro Bråneryd

Rörbro Bråneryd

Projektet innefattar rivning av en gammal betongbro, läggning av 32 meters vägtrumma och återskapa körbana med gatsten och smidesräcke på sidorna.

Sjöviken

Sjöviken

Projektet omfattar ett grovschakt på 15 000 m3, samt grundläggning för ett hus på Strandängen i Jönköping. I projektets slutskede ska även finplanering på ett bjälklag utföras.

Kärnekulla

Kärnekulla

Projekten i Kärnekulla omfattar VA förnyelse, ny läggning av huvudvattenledning, gatuarbeten, anläggande av ny pumpstation. Grundläggning för ett radhusområde. Finplanering av gator. Komplett markentreprenad för en ny butik.

Nya Asecs

Nya Asecs

Projekt Asecs omfattar ny-, och tillbyggnad av köpcenter med intilliggandeparkeringsytor.

Madängen

Madängen

Nybyggnation av Cirkulationsplats med tillhörande GC-väg och anslutande gator.

Bissgården

Bissgården

Bissgården består av utbyggnad av vatten och avlopp samt nyproduktion av gator för 38 stycken nya villatomter.

Aspö

Aspö

Objektet avser nybyggnad av en cirkulationsplats med anslutande gator och GC-vägar samt en GC-bro över Vadsbovägen. I objektet ingår även utförande av ny belysningsanläggning och busshållplatser. Vadsbovägen är ett av Skövdes större trafikstråk.

Idrottshuset

Idrottshuset

På objekt Idrottshuset innefattar arbetet Spont, grundläggning samt finplaneringsarbete för en ny idrottshall i Jönköping.

Harvestad

Harvestad

Utbyggnad av 2 stycken konstgräsplaner uppbyggda enligt rekommendationer av Svenska fotbollsförbundet. Samt anläggande av parkeringsyta och en anslutande GC-väg till anläggningen.

Hertig Johans Allé

Hertig Johans Allé

Hertig Johans Allé är ett nytt kollektivtrafikstråk genom den nya stadsdelen Djurgården i Linköping. Objektet är byggt i 2 etapper och omfattar 2 km ny väg med intilliggande GC-vägar samt 3 stycken nya broar.