Industrietableringar

Vi utgår alltid ifrån dina unika behov och skapar tillsammans en optimal lösning för ditt verksamhetsbehov. Det du behöver, det löser vi.
Vi kan leverera en helhetsprodukt där vi även projekterar åt beställaren. Vi utför schaktning, terrassering, grundläggning, VA-arbeten, asfaltering samt färdigställande av din utvändiga miljö.

Våra ingenjörer och anläggare har som främsta fokus att färdigställa ett resultat med kvalitet. Du kan dessutom lita på att arbetet utförs så kostnadseffektivt och miljövänligt som möjligt.

Några av våra projekt inom Industrietableringar

Kärnekulla

Kärnekulla

Projekten i Kärnekulla omfattar VA förnyelse, ny läggning av huvudvattenledning, gatuarbeten, anläggande av ny pumpstation. Grundläggning för ett radhusområde. Finplanering av gator. Komplett markentreprenad för en ny butik.

Nya Asecs

Nya Asecs

Projekt Asecs omfattar ny-, och tillbyggnad av köpcenter med intilliggandeparkeringsytor.

Idrottshuset

Idrottshuset

På objekt Idrottshuset innefattar arbetet Spont, grundläggning samt finplaneringsarbete för en ny idrottshall i Jönköping.