Gata/väg

Vi behöver säkra och funktionella vägar för att tryggt kunna ta oss fram. Det gäller både när vägen är färdig och under tiden den byggs.
Vi har byggt gator och vägar i över 60 år och har en bred och stor kunskapsbank.

En väg blir bra med en väl genomförd planering, en noggrann arbetsledning och en bra dialog med kunden. Aktuella samhällsfrågor handlar ofta om att hitta en harmoni mellan miljöhänsyn och ny infrastruktur.

Holst arbetar för att skapa en hållbar infrastruktur med en minimal miljöpåverkan. Vi bygger och underhåller alltifrån mindre lokalgator och GC-vägar till större vägbyggnationer och trafikintensiva cirkulationsplatser med framtiden i fokus, med nytänkande och kvalitet som ledord.

Stora vägar eller små gator, Holst är din samarbetspartner.

Några av våra projekt inom Gata/väg

Rörbro Bråneryd

Rörbro Bråneryd

Projektet innefattar rivning av en gammal betongbro, läggning av 32 meters vägtrumma och återskapa körbana med gatsten och smidesräcke på sidorna.

Sjöviken

Sjöviken

Projektet omfattar ett grovschakt på 15 000 m3, samt grundläggning för ett hus på Strandängen i Jönköping. I projektets slutskede ska även finplanering på ett bjälklag utföras.

Kärnekulla

Kärnekulla

Projekten i Kärnekulla omfattar VA förnyelse, ny läggning av huvudvattenledning, gatuarbeten, anläggande av ny pumpstation. Grundläggning för ett radhusområde. Finplanering av gator. Komplett markentreprenad för en ny butik.

Nya Asecs

Nya Asecs

Projekt Asecs omfattar ny-, och tillbyggnad av köpcenter med intilliggandeparkeringsytor.

Madängen

Madängen

Nybyggnation av Cirkulationsplats med tillhörande GC-väg och anslutande gator.

Bissgården

Bissgården

Bissgården består av utbyggnad av vatten och avlopp samt nyproduktion av gator för 38 stycken nya villatomter.

Aspö

Aspö

Objektet avser nybyggnad av en cirkulationsplats med anslutande gator och GC-vägar samt en GC-bro över Vadsbovägen. I objektet ingår även utförande av ny belysningsanläggning och busshållplatser. Vadsbovägen är ett av Skövdes större trafikstråk.

Hertig Johans Allé

Hertig Johans Allé

Hertig Johans Allé är ett nytt kollektivtrafikstråk genom den nya stadsdelen Djurgården i Linköping. Objektet är byggt i 2 etapper och omfattar 2 km ny väg med intilliggande GC-vägar samt 3 stycken nya broar.