Bro och betong

Redan de gamla romarna använde sig av betong fast med vulkanisk aska som bindemedel istället för cement. Betongen återupptäcktes under 1900-talet och är idag ett av de mest använda byggnadsmaterialen.
Den används till allt från husgrunder och fasader till broar och konstverk.

Med dokumenterad kompetens och erfarenhet av kvalificerade betongkonstruktioner (klass 1), bygger vi väg- och järnvägsbroar, fundament till vindkraftverk, grundläggning till värmeverk och industrier.

Med vår samlade erfarenhet och bredd samt nära samarbete med konstruktörer kan vi erbjuda helhetslösningar – från idé till färdigt byggnadsverk.

Några av våra projekt inom Bro och betong

Rörbro Bråneryd

Rörbro Bråneryd

Projektet innefattar rivning av en gammal betongbro, läggning av 32 meters vägtrumma och återskapa körbana med gatsten och smidesräcke på sidorna.

Bro över Högvadsån i Lia

Bro över Högvadsån i Lia

Bron har platsgjutna landfästen av betong med en tvärspänd limträöverbyggnad och håller för tung trafik. Den gamla bron är kvar som gång och cykelbro. Vi har grävt ner ledningar och justerat med ny beläggning.

Aspö

Aspö

Objektet avser nybyggnad av en cirkulationsplats med anslutande gator och GC-vägar samt en GC-bro över Vadsbovägen. I objektet ingår även utförande av ny belysningsanläggning och busshållplatser. Vadsbovägen är ett av Skövdes större trafikstråk.

Hertig Johans Allé

Hertig Johans Allé

Hertig Johans Allé är ett nytt kollektivtrafikstråk genom den nya stadsdelen Djurgården i Linköping. Objektet är byggt i 2 etapper och omfattar 2 km ny väg med intilliggande GC-vägar samt 3 stycken nya broar.