Anläggningsmaskiner/ transporter

Vi erbjuder transporter och maskintjänster.

Rätt maskin/er för uppdraget är en förutsättning för att lyckas med ett entreprenad- eller anläggningsprojekt.  Vår stora styrka är vår kompetenta personal och vår breda maskinpark. Vi arbetar kontinuerligt med att minimera vår miljöpåverkan och hålla en så hög miljöstandard som möjligt. Därför satsar vi på en modern maskin- och fordonspark som håller miljökraven.

Holst kan transportera både lättare och tyngre maskiner samt olika berg- och grusmaterial.  Transport tillhör vår dagliga verksamhet inom entreprenad och vi tillhandahåller även denna tjänst till våra kunder. 

 

 

Några av våra projekt inom Anläggningsmaskiner/transporter

Rörbro Bråneryd

Rörbro Bråneryd

Projektet innefattar rivning av en gammal betongbro, läggning av 32 meters vägtrumma och återskapa körbana med gatsten och smidesräcke på sidorna.

Sjöviken

Sjöviken

Projektet omfattar ett grovschakt på 15 000 m3, samt grundläggning för ett hus på Strandängen i Jönköping. I projektets slutskede ska även finplanering på ett bjälklag utföras.

Kärnekulla

Kärnekulla

Projekten i Kärnekulla omfattar VA förnyelse, ny läggning av huvudvattenledning, gatuarbeten, anläggande av ny pumpstation. Grundläggning för ett radhusområde. Finplanering av gator. Komplett markentreprenad för en ny butik.

Nya Asecs

Nya Asecs

Projekt Asecs omfattar ny-, och tillbyggnad av köpcenter med intilliggandeparkeringsytor.

Madängen

Madängen

Nybyggnation av Cirkulationsplats med tillhörande GC-väg och anslutande gator.

Bissgården

Bissgården

Bissgården består av utbyggnad av vatten och avlopp samt nyproduktion av gator för 38 stycken nya villatomter.

Aspö

Aspö

Objektet avser nybyggnad av en cirkulationsplats med anslutande gator och GC-vägar samt en GC-bro över Vadsbovägen. I objektet ingår även utförande av ny belysningsanläggning och busshållplatser. Vadsbovägen är ett av Skövdes större trafikstråk.

Idrottshuset

Idrottshuset

På objekt Idrottshuset innefattar arbetet Spont, grundläggning samt finplaneringsarbete för en ny idrottshall i Jönköping.

Hertig Johans Allé

Hertig Johans Allé

Hertig Johans Allé är ett nytt kollektivtrafikstråk genom den nya stadsdelen Djurgården i Linköping. Objektet är byggt i 2 etapper och omfattar 2 km ny väg med intilliggande GC-vägar samt 3 stycken nya broar.