Projekt

Bland våra kunder återfinns flera av Sveriges största aktörer från den privata marknaden såväl som till staten och kommuner. Vår breda kompetens och erfarenhet borgar för ett gott resultat, vår smidiga organisation gör att vi är flexibla och lätt anpassar oss för att fylla kundens behov oavsett projektets storlek.

Kärnekulla

Kärnekulla

Projekten i Kärnekulla omfattar VA förnyelse, ny läggning av huvudvattenledning, gatuarbeten, anläggande av ny pumpstation. Grundläggning för ett radhusområde. Finplanering av gator. Komplett markentreprenad för en ny butik.

Läs mer

Se fler av våra projekt

Klicka på bilderna för att läsa mer. 

Rörbro Bråneryd

Rörbro Bråneryd

Projektet innefattar rivning av en gammal betongbro, läggning av 32 meters vägtrumma och återskapa körbana med gatsten och smidesräcke på sidorna.

Sjöviken

Sjöviken

Projektet omfattar ett grovschakt på 15 000 m3, samt grundläggning för ett hus på Strandängen i Jönköping. I projektets slutskede ska även finplanering på ett bjälklag utföras.

Kärnekulla

Kärnekulla

Projekten i Kärnekulla omfattar VA förnyelse, ny läggning av huvudvattenledning, gatuarbeten, anläggande av ny pumpstation. Grundläggning för ett radhusområde. Finplanering av gator. Komplett markentreprenad för en ny butik.

Nya Asecs

Nya Asecs

Projekt Asecs omfattar ny-, och tillbyggnad av köpcenter med intilliggandeparkeringsytor.

Madängen

Madängen

Nybyggnation av Cirkulationsplats med tillhörande GC-väg och anslutande gator.

Bro över Högvadsån i Lia

Bro över Högvadsån i Lia

Bron har platsgjutna landfästen av betong med en tvärspänd limträöverbyggnad och håller för tung trafik. Den gamla bron är kvar som gång och cykelbro. Vi har grävt ner ledningar och justerat med ny beläggning.

Bissgården

Bissgården

Bissgården består av utbyggnad av vatten och avlopp samt nyproduktion av gator för 38 stycken nya villatomter.

Aspö

Aspö

Objektet avser nybyggnad av en cirkulationsplats med anslutande gator och GC-vägar samt en GC-bro över Vadsbovägen. I objektet ingår även utförande av ny belysningsanläggning och busshållplatser. Vadsbovägen är ett av Skövdes större trafikstråk.

Idrottshuset

Idrottshuset

På objekt Idrottshuset innefattar arbetet Spont, grundläggning samt finplaneringsarbete för en ny idrottshall i Jönköping.

Kanalgatan

Kanalgatan

Objektet omfattar nybyggnad av gata, breddning av befintlig gata, nybyggnad av 2 stycken broar samt en VA-anläggning med pumpstationer, tryckavloppsledningar och vattenledningar.

Harvestad

Harvestad

Utbyggnad av 2 stycken konstgräsplaner uppbyggda enligt rekommendationer av Svenska fotbollsförbundet. Samt anläggande av parkeringsyta och en anslutande GC-väg till anläggningen.

Hertig Johans Allé

Hertig Johans Allé

Hertig Johans Allé är ett nytt kollektivtrafikstråk genom den nya stadsdelen Djurgården i Linköping. Objektet är byggt i 2 etapper och omfattar 2 km ny väg med intilliggande GC-vägar samt 3 stycken nya broar.