Sjöviken

Projektet omfattar ett grovschakt på 15 000 m3, samt grundläggning för ett hus på Strandängen i Jönköping. I projektets slutskede ska även finplanering på ett bjälklag utföras.

Se flera nyheter

Rörbro Bråneryd

Rörbro Bråneryd

Projektet innefattar rivning av en gammal betongbro, läggning av 32 meters vägtrumma och återskapa körbana med gatsten och smidesräcke på sidorna.

Kv Fursten i Habo

Kv Fursten i Habo

Projektet innefattar grundläggning av tre stycken lägenhetshus grundlagda med platta på mark. Yttre vatten, dagvatten och avlopp samt finplanering av gemensamhetsytor.

Kärnekulla

Kärnekulla

Projekten i Kärnekulla omfattar VA förnyelse, ny läggning av huvudvattenledning, gatuarbeten, anläggande av ny pumpstation. Grundläggning för ett radhusområde. Finplanering av gator. Komplett markentreprenad för en ny butik.