Ombyggnad väg 195 och väg 1819 i Habo

Arbetet omfattar ombyggnation av rondell på väg 195 samt väg 1819. En ny gång och cykel tunnel byggs för att underlätta för gående och cyklister att ta sig till Kärnekullaområdet.

Se flera nyheter

Sjöviken

Sjöviken

Projektet omfattar ett grovschakt på 15 000 m3, samt grundläggning för ett hus på Strandängen i Jönköping. I projektets slutskede ska även finplanering på ett bjälklag utföras.

Kv Fursten i Habo

Kv Fursten i Habo

Projektet innefattar grundläggning av tre stycken lägenhetshus grundlagda med platta på mark. Yttre vatten, dagvatten och avlopp samt finplanering av gemensamhetsytor.

Kärnekulla

Kärnekulla

Projekten i Kärnekulla omfattar VA förnyelse, ny läggning av huvudvattenledning, gatuarbeten, anläggande av ny pumpstation. Grundläggning för ett radhusområde. Finplanering av gator. Komplett markentreprenad för en ny butik.