Aktuellt

Sjöviken

Sjöviken

Projektet omfattar ett grovschakt på 15 000 m3, samt grundläggning för ett hus på Strandängen i Jönköping. I projektets slutskede ska även finplanering på ett bjälklag utföras.

Läs mer

Kv Fursten i Habo

Kv Fursten i Habo

Projektet innefattar grundläggning av tre stycken lägenhetshus grundlagda med platta på mark. Yttre vatten, dagvatten och avlopp samt finplanering av gemensamhetsytor.

Läs mer

Kärnekulla

Kärnekulla

Projekten i Kärnekulla omfattar VA förnyelse, ny läggning av huvudvattenledning, gatuarbeten, anläggande av ny pumpstation. Grundläggning för ett radhusområde. Finplanering av gator. Komplett markentreprenad för en ny butik.

Läs mer