logo

Bland våra kunder återfinns flera av Sveriges största aktörer från den privata marknaden såväl som till staten och kommuner. Vår breda kompetens och erfarenhet borgar för ett gott resultat, vår smidiga organisation gör att vi är flexibla och lätt anpassar oss för att fylla kundens behov oavsett projektets storlek.

Holstföretagen eftersträvar långsiktiga kundrelationen baserade på gott affärsmannaskap, trygghet och tillit. Vi bad några av våra större kunder och samarbetspartners sammanfatta vårt företag med ett eller några ord och fick följande uppställning som vi tror speglar vårt verksamhet väl:

”Bra företag”

”Expansivt”

”Duktiga”

”Kompetenta gubbar”

”Stabilt företag”

”Vetig kompetens”

”Serviceinriktade”

”Just bemötande”

”Flexibla”

”Snabba beslutsvägar”

”Duktiga på att lämna priser”

”Väldigt stabila”

”Ekonomiskt stabila”

”Håller leveranstider”

”Bra kvalité”

”Prissäkra”

”Klart över medel”

”Roliga”

”Försöker att hitta lösningar”

”Inte egoistiska”

”Pratar samma språk”

”Framåtanda”

”Go”

”Gott affärsmannaskap”